Garaże, Bramy Garażowe, Altany Śmietnikowe Nowa Sól - Dystrybucja | GMS System

Dostawą się nie przejmuj

Dostarczamy w całej Unii Europejskiej

Bramy garażowe — Dystrybutorzy Nowa Sól

Bramy garażowe w Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu — dystrybucja w wielu miastach!

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion sp. z.o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, wia­ty śmiet­ni­ko­we, ogro­dze­nia, wia­ty i drzwi piw­nicz­ne. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­na pra­ca oraz funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem ste­ro­wa­nia opar­ty na naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

Interesują Cię bramy garażowe? Mieszkasz w Nowej Soli? Skorzystaj z oferty GMS System! Choć nasza główna siedziba znajduje się w Nawojowej, to jesteśmy w stanie zapewnić pełną obsługę i dostawę naszych produktów również do Nowej Soli i innych miejscowości w Polsce, a nawet poza jej granicami. Oferujemy garaże blaszane i bramy garażowe, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zarówno pod względem wymiarów, jak i stylu. Sprawdź!

Garaże i bramy garażowe Nowa Sól – asortyment dopasowany do Twoich potrzeb

Nasz asortyment bram garażowych i garaży blaszanych w Nowej Soli został starannie przygotowany, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Rozumiemy, że każdy dom i każda działka jest unikatowa, dlatego oferujemy szeroki wybór produktów.

Nasze garaże w Nowej Soli są idealne dla osób szukających estetycznego, a równocześnie solidnego i trwałego rozwiązania. Dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, od prostych jednostanowiskowych po bardziej złożone wersje wielostanowiskowe. 

Jeśli chodzi o bramy garażowe, oferujemy modele segmentowe, rozwierne oraz uchylne. Każdy typ bramy ma swoje unikalne zalety, a wybór odpowiedniego zależy od Twoich preferencji oraz warunków na działce. Bramy segmentowe w Nowej Soli są szczególnie cenione za swoją wygodę i funkcjonalność. Dzięki konstrukcji składającej się z oddzielnych segmentów brama otwiera się pionowo w górę, nie zajmując miejsca przed garażem. Bramy rozwierne to klasyczne rozwiązanie, które doskonale komponuje się z tradycyjną architekturą. Ich konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie otwieranie, co sprawia, że są praktyczne w codziennym użytkowaniu. Bramy uchylne to kolejna opcja dostępna dla mieszkańców Nowej Soli, charakteryzująca się prostotą konstrukcji i działania. 

Więcej niż tylko garaże: komórki lokatorskie, drzwi do piwnicy, altany śmietnikowe i wiaty

Nie jesteśmy tylko ekspertami od zabudowy garażowej. Naszym klientom proponujemy również inne kompleksowe rozwiązania, które pomagają w organizacji przestrzeni oraz zwiększają funkcjonalność i estetykę posesji. 

  • Wiaty śmietnikowe – nasze wiaty śmietnikowe w Nowej Soli to nie tylko funkcjonalne rozwiązanie dla domów i wspólnot mieszkaniowych, ale także estetyczny sposób na zachowanie czystości i porządku wokół posesji.
  • Drzwi do piwnicy – oferujemy drzwi do piwnicy w Nowej Soli, które stanowią idealne połączenie bezpieczeństwa, trwałości i estetyki.
  • Komórki lokatorskie – komórki lokatorskie w Nowej Soli to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących dodatkowej przestrzeni do przechowywania różnorodnych przedmiotów.
  • Wiaty stalowe – oprócz altan śmietnikowych w Nowej Soli proponujemy również wiaty stalowe, które są doskonałym rozwiązaniem na zadaszenie samochodów czy przechowywanie sprzętu ogrodowego.

Skończ szukać i zaufaj doświadczeniu! Wybierz GMS System!

Lubliniec
Kraków
Lublin
Konstancin Jeziorna
Mysłowice
Nowa Sól
Nowy Sącz
Porąbka Iwkowska
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wiślina
Czechy
Estonia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Czechy
Norwegia
Ukraina
Niemcy
Węgry
Łotwa
Przed zamó­wie­niem bra­my gara­żo­wej w Nowej Soli trze­ba szcze­gó­ło­wo zapo­znać się z ofer­tą pre­zen­to­wa­ną przez GMS Sys­tem. W bar­dzo boga­tym asor­ty­men­cie znaj­du­ją się róż­ne ich rodza­je: uchyl­ne, roz­wier­ne i seg­men­to­we. Choć pozor­nie są to pro­duk­ty do sie­bie podob­ne, to jed­nak dość zna­czą­co róż­nią się szcze­gó­ła­mi wyko­na­nia. Dzię­ki temu, nie­za­leż­nie od tego, jaki dokład­nie model jest poszu­ki­wa­ny, w ofer­cie znaj­du­je się coś dla każdego
Gdzie tylko chcesz

Posiadamy dystrybutorów w całej Unii Europejskiej

Zostaw coś po sobie
Odwiedź nas na YouTube
Zobacz co mamy do zaoferowania

Chcesz zostać naszym dystrybutorem ?

Instrukcja interakcji z konfiguratorem WebGL

Przytrzymaj lewy przycisk i przeciągnij myszkę w dowolnym kierunku aby orbitować wokół obiektu.

Przytrzymaj prawy przycisk i przeciągnij myszkę w dowolnym kierunku aby przesuwać kamerę w osiach XYZ.

Użyj trzeciego przycisku myszy, aby przybliżyć lub oddalić w aktualne miejsce skupienia kamery.

Pewne elementy ruchome (takie jak mechanizmy, drzwi, itp.) zostały uaktywnione do interakcji. Możesz uruchomić animację poprzez kliknięcie na element, którego zazwyczaj byś dotknął, aby go użyć. Na przykład, aby otworzyć drzwi, wystarczy nacisnąć klamkę.

Najedź kursorem na ikony w menu w prawym górnym rogu, aby wyświetlić informację o tym do czego służą. Naciśnij, aby użyć.

Wyszkukaj na stronie

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu

Język i region
Sugerowane języki i regiony

English

United States

English

United Kingdom

Polski

Polska

Wybierz język i region

English

United States

English

United Kingdom

Polski

Polska

Deutsch

Deutschland

Українська

Україна

Slovensko

Slovenský

Skorzystaj z pomocy naszego zespołu

Zrób zakupy z pomocą osobistego Specialisty.

Altany

śmietnikowe

+48 574 501 901

Bramy

garażowe

+48 660 457 320

Garaże stalowe

oraz wiaty

+48 660 457 320

Wygrodzenia oraz

drzwi piwniczne

+48 660 457 319

Ostrzeżenie

Strona korzysta z technologii, która może nie być obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. Jeśli doświadczasz problemów z wyświetlaniem grafik, animacji lub masz przeczucie że strona może nie działać poprawnie zalecamy zmianę przeglądarki. 

Zalecane przeglądarki :

Google Chrome

Popularne przeglądarki obsługujące technologię:

Mozilla Firefox

Dokumentacja technologii