Garaże, Bramy Garażowe, Altany Śmietnikowe Nowy Sącz - Dystrybucja | GMS System

Dostawą się nie przejmuj

Dostarczamy w całej Unii Europejskiej

Bramy garażowe — Dystrybutorzy Nowy Sącz

Bramy garażowe w Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu — dystrybucja w wielu miastach!

Fir­ma GMS Cor­po­ra­tion sp. z.o.o. powsta­ła w 1994 roku. Głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści fir­my jest pro­duk­cja nowo­cze­snych bram gara­żo­wych, wia­ty śmiet­ni­ko­we, ogro­dze­nia, wia­ty i drzwi piw­nicz­ne. Pod­sta­wo­wym zało­że­niem naszych pro­duk­tów jest ich bez­a­wa­ryj­na pra­ca oraz funk­cjo­nal­ność, dla­te­go na każ­dym eta­pie pro­duk­cji ist­nie­je sys­tem ste­ro­wa­nia opar­ty na naj­wyż­szych euro­pej­skich stan­dar­dach jako­ści. Pomi­mo osią­gnię­cia satys­fak­cjo­nu­ją­cej pozy­cji w bran­ży i wyso­kiej jako­ści pro­duk­cji, fir­mie wciąż zale­ży na cią­głym roz­wo­ju, o czym świad­czą kolej­ne nagro­dy. Jed­nak naj­lep­szą reko­men­da­cją naszych pro­duk­tów są tysią­ce zado­wo­lo­nych klien­tów w całej Europie.

Zapraszamy do skorzystania z oferty GMS System! Oferujemy bramy garażowe w Nowym Sączu i innych miastach Polski i Europy. Nasza siedziba znajduje się w Nawojowej i to tam projektujemy i produkujemy bramy garażowe, zabudowy garażowe i wiele innych obiektów, które nie tylko zabezpieczają, ale także dodają elegancji każdej nieruchomości. Nasze produkty są synonimem najwyższej jakości, innowacyjności oraz dopasowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Garaże i bramy garażowe Nowy Sącz od GMS System

GMS System to gwarancja wytrzymałości i bezpieczeństwa. Nasze bramy segmentowe w Nowym Sączu wyróżniają się solidnym wykonaniem oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii. To jednak nie wszystkie ich zalety! Z nami Twój garaż blaszany będzie nie tylko funkcjonalny, ale też estetyczny! Sprawdź także bramy uchylne w Nowym Sączu. To rozwiązanie, które łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, oferując łatwość użytkowania i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

Asortyment marki GMS System obejmuje również solidne i estetyczne garaże dostarczane do Nowego Sącza. Brak Ci miejsca na samochód? Zajrzyj na naszą stronę! Teraz możesz mieć swój własny garaż blaszany w Nowym Sączu w dowolnym miejscu na Twojej posesji – wszystko to dzięki naszej ofercie personalizowanych zabudów, które łączą funkcjonalność z nowoczesnym designem.

Lubliniec
Kraków
Lublin
Konstancin Jeziorna
Mysłowice
Nowa Sól
Nowy Sącz
Porąbka Iwkowska
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wiślina
Czechy
Estonia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Czechy
Norwegia
Ukraina
Niemcy
Węgry
Łotwa

Rozwiązania dla każdej przestrzeni

Potrzebujesz więcej miejsca na przechowywanie? Sprawdź nasze wiaty stalowe lub komórki lokatorskie w Nowym Sączu. Twoje śmieci nieestetycznie się prezentują? Z tego problemu wybawiają wiaty śmietnikowe. Chcesz zabezpieczyć swoje piwniczne skarby? Sprawdź ofertę drzwi do piwnicy w Nowym Sączu. Rozwiązań jest niemal tyle, ile potrzeb mieszkańców – GMS System to nie tylko bramy i garaże, ale także kompleksowe rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo Twojego domu

Nasze komórki lokatorskie są idealne dla tych, którzy szukają dodatkowej przestrzeni do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów. Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy, a różnorodność rozmiarów pozwala na idealne dopasowanie do Twoich indywidualnych potrzeb.

Jeśli zależy Ci na estetycznym i funkcjonalnym sposobie przechowywania odpadów, nasze altany śmietnikowe w Nowym Sączu będą idealnym wyborem. Są nie tylko praktyczne, ale również wykonane z materiałów wysokiej jakości, co gwarantuje ich trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wybierając wiaty śmietnikowe w Nowym Sączu z oferty GMS System, inwestujesz w rozwiązanie, które pozwoli zachować porządek i estetykę wokół Twojego domu czy budynku wielorodzinnego.

Z kolei oferowane przez nas drzwi do piwnicy to gwarancja bezpieczeństwa dla Twoich cennych przedmiotów. Wykonane z solidnych materiałów, z odpowiednimi zabezpieczeniami, zapewnią ochronę przed nieproszonymi gośćmi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Chcąc zamó­wić gara­że bla­sza­ne w woje­wódz­twie mało­pol­skim, war­to zde­cy­do­wać się na ofer­tę od spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta, jakim jest GMS Sys­tem. W naszej ofer­cie znaj­du­ją się naj­wyż­szej jako­ści bra­my gara­żo­we w Nowym Sączu, któ­re są bar­dzo wygod­ne, funk­cjo­nal­ne i świet­nie chro­nią przed ewen­tu­al­ny­mi szko­da­mi ze stro­ny czyn­ni­ków pogo­do­wych. Do wybo­ru znaj­du­ją się ele­men­ty roz­wier­ne, seg­men­to­we i uchylne.
Gdzie tylko chcesz

Posiadamy dystrybutorów w całej Unii Europejskiej

Zostaw coś po sobie
Odwiedź nas na YouTube
Zobacz co mamy do zaoferowania

Chcesz zostać naszym dystrybutorem ?

Dostawą się nie przejmuj

Dostarczamy w całej Unii Europejskiej

Instrukcja interakcji z konfiguratorem WebGL

Przytrzymaj lewy przycisk i przeciągnij myszkę w dowolnym kierunku aby orbitować wokół obiektu.

Przytrzymaj prawy przycisk i przeciągnij myszkę w dowolnym kierunku aby przesuwać kamerę w osiach XYZ.

Użyj trzeciego przycisku myszy, aby przybliżyć lub oddalić w aktualne miejsce skupienia kamery.

Pewne elementy ruchome (takie jak mechanizmy, drzwi, itp.) zostały uaktywnione do interakcji. Możesz uruchomić animację poprzez kliknięcie na element, którego zazwyczaj byś dotknął, aby go użyć. Na przykład, aby otworzyć drzwi, wystarczy nacisnąć klamkę.

Najedź kursorem na ikony w menu w prawym górnym rogu, aby wyświetlić informację o tym do czego służą. Naciśnij, aby użyć.

Wyszkukaj na stronie

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu

Język i region
Sugerowane języki i regiony

English

United States

English

United Kingdom

Polski

Polska

Wybierz język i region

English

United States

English

United Kingdom

Polski

Polska

Deutsch

Deutschland

Українська

Україна

Slovensko

Slovenský

Skorzystaj z pomocy naszego zespołu

Zrób zakupy z pomocą osobistego Specialisty.

Altany

śmietnikowe

+48 574 501 901

Bramy

garażowe

+48 660 457 320

Garaże stalowe

oraz wiaty

+48 660 457 320

Wygrodzenia oraz

drzwi piwniczne

+48 660 457 319

Ostrzeżenie

Strona korzysta z technologii, która może nie być obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. Jeśli doświadczasz problemów z wyświetlaniem grafik, animacji lub masz przeczucie że strona może nie działać poprawnie zalecamy zmianę przeglądarki. 

Zalecane przeglądarki :

Google Chrome

Popularne przeglądarki obsługujące technologię:

Mozilla Firefox

Dokumentacja technologii