Altany z zielonym dachem - GMS System

Zielony akcent

w betonowym lesie

Altany śmietnikowe

z zielonym dachem.

Altana śmietnikowa z ogrodem na dachu to nowatorskie rozwiązanie pomagające przywrócić zieleń na osiedla. Zielona altana pomaga także poprawić jakość powietrza oraz zadbać o obniżenie temperatur.

Doładowane w ekologię

Funkcjonalne
Ponadczasowy design

Ekologiczne

Montaż bezpośrednio w gruncie
Antysmogowe właściwości

Zalety zastosowania zielonego dachu

Chłonna i chłodna.
Dachy zielona zatrzymują:

50 – 80 % opadów latem

do 20 % opadów zimą

Ogród na altanie skutecznie magazynuje wodę i opóźnia jej spływ z dachów - część wody magazynowana jest w podłożu roślinnym i warstwie drenażowej by ostatecznie być wykorzystana przez rośliny do procesów życiowych, a część wraca do atmosfery podczas ewapotransporacji (parowania i oddychania roślin). Podczas nawalnych deczczów umożliwiają opóźnienie i osłabnienie przepływu szczytowego.

Poprawa jakości powietrza

Rośliny absorbują dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia co prowadzi do poprawy jakości powietrza.

Redukcja hałasu

Obsadzony dach działa jak naturalny izolator akustyczny, redukując hałas z ruchliwych ulic innych źródeł

Zielone Oazy

Kontakt z naturą, w tym zielenią, może pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia i zdrowia psychicznego

Poprawa klimatu

Rośliny mogą pomóc w redukcji temperatury w mieście, zwłaszcza w gorące dni.

Poprawa czystości wody

Rośliny pochłaniają zanieczyszczenia z wody opadowej, co pomaga poprawić jakość wody w mieście

Poprawa estetyki

Zielenie mogą poprawić estetykę miejskich krajobrazów, co może przyciągać turystów i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Ulepszenie bioróżnorodności​

Poprzez tworzenie siedlisk dla zwierząt, rośliny mogą przyczynić się do poprawy bioróżnorodności w mieście.

Budowa zielonego dachu

Substrat ekstensywny

Substrat odpowiednio dobrany dla wielowarstwowej konstrukcji ekstensywnej charakteryzujący się dużą pojemnością wodną i powietrzną.

Geowłóknina flitracyjna

Zapobiega osadzaniu się drobnych cząstek spławialnych w warstwie drenażowej. Posiada wysokie parametry wodoprzepuszczalności.

Systemowa mata drenażowa

Magazynuje wodę oraz w szybki sposób pozbywa się jej nadmiaru. 

Geowłóknina chłonno-ochronna

Zabezpiecza hydroizolację dachu przed uszkodzeniem oraz magazynuje wodę.

Folia separacyjna i ochronna

Cienka folia separacyjna i ochronna z poddanego recyklingowi polietylenu.

Płyta OSB

Drewnopochodna płyta konstrukcyjno – budowlana

Ciężar*ab 90 kg/m² lub 0,9 kN/m²
Wysokość warstw8 cm
Nachylenie dachu0 – 5° (0 – 9 %)
Roślinnośćbyliny-trawy-rozchodniki
Retencjonowanie50 – 60 %
Współczynnik spływu**Cs = 0,5
Magazynowanie wodyca. 25 l/m²
Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

* Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.
** Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL

1
2
3
4
5
6

1.Substrat ekstensywny

2.Geowłóknina flitracyjna

3.Systemowa mata drenażowa

4.Geowłóknina chłonno-ochronna

5.Folia separacyjna i ochronna

6.Płyta OSB

Dane techniczne

Ciężar*ab 90 kg/m² lub 0,9 kN/m²
Wysokość warstw8 cm
Nachylenie dachu0 – 5° (0 – 9 %)
Roślinnośćbyliny-trawy-rozchodniki
Retencjonowanie50 – 60 %
Współczynnik spływu**Cs = 0,5
Magazynowanie wodyca. 25 l/m²
Wartość ekologiczna

Nakład pracy na pielęgnację

* Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nasyconego wodą, z czego 50 – 60% stanowi ciężar substratu w stanie suchym.
** Obliczone dla nachylenia dachu 0 i 2% w oparciu o procedurę FLL

8 dostępnych wypełnień