Kontakt

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce pro­duk­tów lub chciał­byś zasię­gnąć rady u naszych dorad­ców, napisz do nas na:

biuro@gms-system.com

lub zadzwoń:

tel. / fax
+48 18 445 70 83
+48 18 445 70 93
+48 18 445 71 51
+48 18 445 75 22
+48 18 445 77 55

Cze­ka­my na Cie­bie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:00 — 15:00

GMS Cor­po­ra­tion sp. z o.o.
ul. Kry­nic­ka 55, 33–335 Nawojowa